Format: 2017-09-21
Format: 2017-09-21

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu

W dniu 7 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się ostatnie, XXIV posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza, wykonawca zamówienia na modele podróży w wojewódzywie mazowieckim, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.

"Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" zaopiniowane pozytywnie przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas którego były omawiane "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".

Nowy numer serii wydawniczej "TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem (16/2014) serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, pt. "Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy".

Ukazały się kolejne numery serii wydawniczej "TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA"

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi numerami serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA: numerem 13 pt. „Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II", numerem 14 pt. "Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza" oraz numerem 15 pt. „Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030”.

Wstępne wyniki badania ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim

W ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” zostały zrealizowane badania ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim. Publikujemy wstępne wyniki w pierwszej wersji raportów oraz kwestionariusze pomiarowe. 

Delegacja z Białorusi z wizytą na Mazowszu

W dniu 25 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odwiedzili przedstawiciele administracji Białorusi. Delegacja zapoznała się z doświadczeniami i dobrymi praktykami Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie planowania regionalnego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zespołu Prognoz i Analiz - Tomasz Sałański.

Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

Celem opracowania jest przedstawienie Samorządowi Województwa Mazowieckiego propozycji działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

Na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz społeczno-gospodarczo-przestrzennych zrealizowanych w ramach projektu opracowano dokument pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”.

Celem opracowania jest prezentacja trendów rozwojowych Mazowsza:  przedstawienie problemów i dylematów związanych z rozwojem regionu, wyzwań, jakie stoją przed województwem i wyborów strategicznych, z jakimi muszą się zmierzyć jego władze.

Monitorowanie Rozwoju Mazowsza

>>>Monitorowanie rozwoju Mazowsza - przejdź do narzędzia<<<

 

Co to jest MRM?

"Monitorowanie Rozwoju Mazowsza - narzędzie internetowe" (MRM) jest wspólną inicjatywą członków projektu, pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzrwa Mazowieckiego oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Narzędzie pozwala na prezentację danych statystycznych o województwie mazowieckim w ujęciu przestrzennym, w długich szeregach czasowych i w podziale na podregiony, powiaty i gminy.