Rada Naukowa

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu

Skrót: 

W dniu 7 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się ostatnie, XXIV posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza, wykonawca zamówienia na modele podróży w wojewódzywie mazowieckim, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.

W dniu 7 maja 2015 r.

XXIII posiedzenie Rady Naukowej

Skrót: 

W dniu 10 paźdzernika 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego odbyło się XXIII posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej i członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

W dniu 10 paźdzernika 2014 r.

XXII posiedzenie Rady Naukowej

Skrót: 

W dniu 29 stycznia 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego odbyło się XXII posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 

W dniu 29 stycznia 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego odbyło się XXII posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej i członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

XXI posiedzenie Rady Naukowej

Skrót: 

W dniu 9 października 2013 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego odbyło się XXI posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej i członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

W dniu 9 października 2013 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego odbyło się XXI posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej i członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

XX posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Skrót: 

W dniu 5 lipca 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się XX posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza oraz przedstawiciel wykonawcy zadania "Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim".

W dniu 5 lipca 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się XX posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

XIX posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Skrót: 

W dniu 23 kwietnia 2013 r. odbyło się XIX posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej oraz członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. odbyło się XIX posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej oraz członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

XVII posiedzenie Rady Naukowej projektu

Skrót: 

W dniu 14 czerwca 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza oraz członkowie zespołów realizujących badania przyjmowane podczas posiedzenia.

W dniu 14 czerwca 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza oraz członkowie zespołów realizujących badania przyjmowane podczas posiedzenia.

Spotkanie członków Rady Naukowej w sprawie opracowania kompleksowej diagnozy społeczno-ekonomicznej Mazowsza

Skrót: 

W dniu 29 maja 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się spotkanie członków Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Spotkanie poświęcone było omówieniu koncepcji opracowania diagnozy rozwoju województwa mazowieckiego.

W dniu 29 maja 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się spotkanie członków Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej oraz członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

XVI posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Skrót: 

W dniu 16 lutego 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej oraz członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

W dniu 16 lutego 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej oraz członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza.

do góry ^