Badania - Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju

Badania naukowe z zakresu „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju” realizuje Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

 

Kierownikiem badania naukowego jest dr hab. Wojciech Dziemianowicz.

 

Linki:

Strona internetowa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Informacja o badaniu na stronie internetowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

do góry ^