Badania - Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza

Badania naukowe z zakresu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” realizuje Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

 

Kierownikiem badania naukowego jest prof. dr hab. Tomasz Komornicki.

 

Linki:

Strona internetowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Informacja o badaniu na stronie internetowej Instytutu.

do góry ^