BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży

OPIS BADANIA:

Dziesiąty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. "BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży" został opracowany na podstawie wyników drugiego badania przeprowadzonego z cyklu Barometr Mazowsza. Celem badań realizowanych w ramach tego cyklu jest pomiar i ocena tzw. miękkich czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego i jakość życia jego mieszkańców.

Badanie, którego wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu, koncentrowało się na czynnikach mających wpływ na kształtowanie kapitału ludzkiego regionu: na percepcji warunków życia oraz na postawach i planach życiowych młodych mieszkańców Mazowsza. Przyjęto założenie, że jakość kapitału ludzkiego będzie zależeć w przyszłości m.in. od tego, jakie drogi kariery zawodowej wybiorą młodzi mieszkańcy Mazowsza, jakie będą ich motywacje dotyczące wyboru pracy i czy swoje plany na życie zwiążą z regionem Mazowsza.

Badaniem objęto uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Moment kończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej to czas podejmowania przez młodych ludzi decyzji dotyczących dalszego życia: kierunku kariery zawodowej, dalszego kształcenia lub podjęcia pracy. Decyzje o podjęciu nauki czy pracy, o zmianie miejsca zamieszkania, przeniesieniu się do większego miasta lub opuszczeniu regionu czy kraju będą miały wpływ na potencjał rozwojowy regionu w przyszłości.

 

WYNIKI BADANIA:

Raport z badania: „BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży, Seria wydawnicza TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, Nr 10/2013.

Galeria
BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży
do góry ^