Dr Mirosław Grochowski – sekretarz naukowy projektu

 • Miejsca pracy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Dyscyplina: geografia
 • Specjalizacja:  geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne;
 • Inne: 1)  uczestnik programów badawczych Unii Europejskiej dotyczących współczesnych procesów rozwoju miast i regionów, m.in. URBS PANDENDS, PLUREL, CREATIVE METROPOLES;
  2) 1988 – 1995 pracownik naukowy uczelni amerykańskich: Kent State University, Kent, Ohio; Indiana University, Fort Wayne i Bloomington, Indiana; Rutgers University, New Brunswick, New Jersey; 
  3) zarządzający i organizator biorący udział w projektach doradczych realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, współpracujące z władzami centralnymi, władzami samorządowymi i związkami władz samorządowych w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej;
  4) konsultant i doradca w programach dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego oraz reform w administracji publicznej (praca dla Banku Światowego - Public Sector Management Section i UNDP/UN - Governance and Public Administration Branch/Division of Public Administration and Development Support) oraz zagadnień przekształceń obszarów wiejskich (Bank Światowy -  Rural Development and Environment Sector);
  5) uczestnictwo w realizacji Projektu PEDCISP (Programme for the Establishment and Development of Civil Service in Poland) realizowanym przez Graham Bannock & Partners, Ltd. London,  finansowanym przez British Know-How Fund
do góry ^