Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza

OPIS BADANIA:

Jedenasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.

Celem tego badania była analiza wpływu edukacji i poziomu wykształcenia na poziom rozwoju województwa mazowieckiego. Autorzy opracowania potraktowali edukację, a właściwie jej efekt, czyli poziom wykształcenia mieszkańców, jako jeden z najważniejszych endogenicznych czynników rozwoju. Celem przeprowadzonych analiz było określenie współzależności pomiędzy możliwościami zdobycia wiedzy, zasobami kapitału ludzkiego a możliwościami wykorzystania posiadanej wiedzy na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych i przestrzennych.

Badanie „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, którego składową jest moduł edukacyjny, zostało przeprowadzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużyły do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju  regionu i będą wykorzystywane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

 

WYNIKI BADANIA:

Raport z badania: „Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Seria wydawnicza TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, Nr 11/2013.

Galeria
Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza
do góry ^