Instrukcja

Przycisk "Powiększ" przybliża mapę dwukrotnie. Maksymalnie można uzyskać czterokrotne powiększenie. Przycisk "Pomniejsz" zmniejsza mapę w analogicznym stosunku.

Przycisk "Dopasuj" ustawia powiększenie "0" dopasowując mapę do szerokości okna.

Opcja "Granice gmin" pozwala na włączenie warstwy z granicami gmin (również z granicami części miejskiej i wiejskiej w gminach miejsko-wiejskich).

Opcja "Nazwy gmin" umożliwia włączenie warstwy z nazwami gmin (tylko przy powiększeniu "2" i włączonych granicach).

Przy powiększeniu "0" jest możliwe uzyskanie zbliżenia na miasta na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i m.st. Warszawa), w tym celu należy kliknąć na obszar wybranego miasta. Powiększenie zamyka się klikając na jego obszar.

Aby przesuwać mapę (powiększenie "1" i "2") należy nacisnąć lewy przycisk myszy i trzymając go przesunąć mapę w pożądanym kierunku.

Ukryj instrukcję

menu
X Powiększ
Pomniejsz
Dopasuj

Instrukcja