Trendy rozwojowe mazowsza
Trendy rozwojowe mazowsza 2009
Trendy Rozwojowe Mazowsza
Warszawa 03-802
ul. Lubelska 13
telefon: 022 5184901
fax: 022 5184949
e-mail: biuro@mbpr.pl
Trendy rozwojowe mazowsza panel adres
a
Trendy rozwojowe mazowsza 2009
Konferencja-naukowa
Trendy rozwojowe mazowsza panel adres
a
Trendy rozwojowe mazowsza 2009
Trendy rozwojowe mazowsza
Trendy rozwojowe mazowsza panel adres
a
Trendy rozwojowe mazowsza 2009
Trendy rozwojowe mazowsza panel adres
©TRM 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone.

prof. Józef Zegar

 

  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
  • Profesor: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
  • Członkostwo: Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Polski Zespół do Spraw Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej w Laxemburgu k. Wiednia
  • Nieaktualne: Członek  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
  • Nieaktualne: Szkoła Główna Handlowa; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne; Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;   Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
  • Dyscypliny KBN: ekonomia
  • Specjalność: cybernetyka ekonomiczna, ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomika ochrony środowiska, ekonomika rolnictwa, polityka rolna

 

Trendy rozwojowe mazowsza