Malwina Wysocka

          Malwina Wysocka

Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, tematyka pracy magisterskiej: „Instrumenty realizacji polityki regionalnej w Polsce na poziomie samorządu województwa”. Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów w ramach Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, organizowanych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Doświadczenie zawodowe:

W Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie pracuje od 2008 r.: początkowo w Zespole Rozwoju Regionalnego, od 2010 r. w Zespole Realizacji Projektów: jako członek Zespołu koordynującego projekt Trendy rozwojowe Mazowsza.

Zainteresowania:

Literatura fantasy, podróże, narciarstwo, żeglarstwo

do góry ^