Nr 15/2014 - "„Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030"

Piętnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. "Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030" został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.

Przeprowadzone badania pozwoliły na: szczegółowe rozpoznanie sytuacji demograficznej i społeczno‑demograficznej w regionie, szacunek niezameldowanej, a faktycznie przebywającej na Mazowszu ludności, delimitację przestrzenną obszarów o różnej specyfice demograficznej (klasyfikacja funkcjonalna gmin), opracowanie szczegółowych map zagadnień cząstkowych (wydanych w publikacji „Atlas. Społeczno‑demograficzny rozwój Mazowsza”) oraz delimitację demograficznych obszarów problemowych.

Badanie „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, którego składową jest prezentowany moduł, zostało przeprowadzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużyły do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju  regionu i są wykorzystywane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

Nr 15/2014 - "„Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030"
ZałącznikWielkość
trm_nr_15_internet.pdf6.22 MB
do góry ^