Nr 16/2014 - "Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy"

W szesnastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy ukazał się raport z wywiadów przeprowadzonych z interesariuszami przyszłych prac Obserwatorium. Raport nr 16/2014 został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegov w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1 przez projekt „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”.

Głównym celem badania było zbadanie opinii interesariuszy na temat roli i zadań Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT) w strategicznym zarządzaniu rozwojem województwa mazowieckiego. Główną ideą funkcjonowania MOT jest wzmacnianie kompetencji zarządczych władz województwa mazowieckiego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wywiady, które były podstawą do sporządzenia raportu, zostały przeprowadzone z przedstawicielami zarządu województwa, kadry kierowniczej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM); przedstawicielami organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz środowisk akademickich i biznesowych.

Realizacja badania pozwoliła na uzyskanie wiedzy na temat strategii funkcjonowania MOT, jego zakresów działań i usytuowania w strukturze Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz zasad wzajemnej współpracy aktorów społecznych zaangażowanych w kształtowanie procesów rozwojowych na Mazowszu.

 

Nr 16/2014 - "Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy"
ZałącznikWielkość
srodek_trm_nr_16_internet.pdf1.95 MB
do góry ^