Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego

 

>> Przejdź do narzędzia <<

Interaktywna mapa powstała na podstawie badania „Wielkość potencjałów gospodarczych gmin a rozwój województwa mazowieckiego w 2010 r.”.  Narzędzie pozwala na wygenerowanie informacji na temat potencjałów gospodarczych dla każdej z gmin województwa mazowieckiego, a także prezentuje zestawienia kartograficzne potencjałów wszystkich gmin województwa według profili działalności.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie analizy liczby podmiotów gospodarczych w profilach i branżach utworzonych na podstawie danych pochodzących z rejestru REGON. Celem głównym badania było zidentyfikowanie potencjałów gospodarczych gmin województwa mazowieckiego. Właściwe rozpoznanie rodzajów działalności specyficznych dla konkretnych gmin pozwoli na wspomaganie ich rozwoju poprzez podejmowanie właściwych decyzji na szczeblu samorządowym i krajowym, a tym samym ma ogromne znaczenie dla dalszego zarządzania rozwojem województwa mazowieckiego.

 

Na poziom potencjału gospodarczego gminy wpływa nie tylko liczba podmiotów prowadzących działalność w określonych profilach czy branżach. Należy pamiętać, iż liczba funkcjonujących podmiotów w określonych profilach i branżach wynika między innymi z klimatu dla prowadzenia działalności, stworzonego przez władze lokalne, regionalne czy ogólnokrajowe, ale także z umiejętności i stopnia przedsiębiorczości właścicieli jednostek, czy elastyczności w dopasowaniu do zmieniającego się rynku. Wybór profilu działalności firmy oparty jest też o dostępne zasoby – nie tylko rzeczowe, ale i zasoby pracy. Z kolei dla jakości kapitału społecznego istotne są warunki, w jakich żyją mieszkańcy gmin, w tym demograficzne, na rynku pracy, infrastrukturalne, mieszkaniowe itd. Nie bez znaczenia jest również sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, a także kraju, gdyż wszelkie zmiany zachodzące
w szerszym obszarze wcześniej czy później poskutkują zmianami w skali mikro,
w gminach (chodzi tu zarówno o czynniki wpływające na możliwość prowadzenia działalności, w tym w konkretnych branżach, jak i pozyskanie odpowiednich zasobów pracy). Na potencjał gospodarczy gminy wpływ ma więc szereg czynników, które odpowiednio wykorzystane, mogą przynieść sukces w postaci rozwoju gospodarczego tychże gmin.

Dla określenia poziomu potencjału gospodarczego każdej z gmin województwa mazowieckiego przytoczono następujące informacje:

  • opis podstawowych zjawisk społeczno-gospodarczych w gminach;
  • strukturę prowadzonej działalności gospodarczej w profilach i branżach, także według wielkości zatrudnienia oraz sektorów gospodarki;
  • wykaz największych przedsiębiorców w gminach;
  • opis wskaźników zróżnicowania potencjału, tj. LQ – wskaźnika lokalizacji, WLK – wskaźnika lokalizacji koncentracji profilu/branży, WWLZ – wskaźnika lokalizacji specjalizacji (zatrudnienia) profilu/branży oraz SWPG – syntetycznego wskaźnika potencjału gospodarczego gmin, który pozwoli na ustalenie potencjału gospodarczego gmin (PPG) w określonych profilach i branżach.

Szczegółowe informacje o badaniu:

Metodologia badania

Uwagi odnośnie interpretacji wyników

 

Przejdź do narzędzia

 

do góry ^