Seria wydawnicza TRM

W czternastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. "Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza" ukazał się raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego.

Trzynasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. "Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II" opisuje wyniki drugiego etapu badania porównawczego (benchmarkingowego).

Dwunasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt.

Jedenasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt.

do góry ^