Seria wydawnicza TRM

Siedemnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych na Mazowszu” został opracowany na podstawie wywiadów telefonicznych przeprowadzonych na grupie 2900 mieszkańców województwa mazowieckiego mających co najmniej 55 lat.

W czternastym numerze serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. "Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza" ukazał się raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego.

Trzynasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. "Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II" opisuje wyniki drugiego etapu badania porównawczego (benchmarkingowego).

do góry ^