Seria wydawnicza TRM

Dziewiąty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt.: „Wzorzec rozwoju Mazowsza” (errata) powstał na podstawie badania naukowego o tym samym tytule.

Ósmy numer serii Wydawniczej Trendy Rozwojowe Mazowsza pt.: „Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza” powstał na podstawie badania naukowego o tym samym tytule, które przeprowadzono w ramach diagnozy stanu i perspektyw

Szósty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników badania naukowego o tym samym tytule.

Piąty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania” został opracowany na podstawie wyników badania postaw przedsiębiorczych i konkurencyjności województwa mazowieckiego oraz trendów ich zmian.

do góry ^