Seria wydawnicza TRM

Piąty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania” został opracowany na podstawie wyników badania postaw przedsiębiorczych i konkurencyjności województwa mazowieckiego oraz trendów ich zmian.

Trzeci numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt.

Pierwszy numer serii TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pod tytułem „Zadania do realizacji przez samorządy na Mazowszu” opracowano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego.

do góry ^