Seria wydawnicza TRM

Szósty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza” został opracowany na podstawie wyników badania naukowego o tym samym tytule.

Piąty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania” został opracowany na podstawie wyników badania postaw przedsiębiorczych i konkurencyjności województwa mazowieckiego oraz trendów ich zmian.

Trzeci numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt.

do góry ^