Wyniki badań

W ramach zadania „Badania jakościowe i ilościowe” w projekcie Trendy rozwojowe Mazowsza zostało przeprowadzone badanie statystyczne w zakresie identyfikacji obszarów o cechach miejskich i cechach wiejskich w województwie mazowieckim oraz wskaźnika syntetycznego różnicującego gminy na podstawie kryterium funkcjonalnego.

Szanowni Państwo!

Jednym z elementów projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" jest identyfikacja dostępności danych o Mazowszu. W ramach działania wykonano dwie kwerendy: bibliograficzną i statystyczną, w celu określenia istniejącego stanu wiedzy o Mazowszu, zgromadzonej w postaci publikacji i informacji statystycznych.

do góry ^