Centralna ewidencja ludności

L.p.: 
42
Nazwa skrócona: 
PESEL
Blok tematyczny: 
LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE
Hasłowy zakres tematyczny: 
Ewidencja zawiera m.in. numer PESEL, nazwisko i imiona aktualne, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, imię i nazwisko rodowe małżonka, data zawarcia związku małżeńskiego, data rozwiązania związku małżeńskiego, data zgonu małżonka, adresy i daty zameldowania: na pobyt stały, na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały ponadto dla cudzoziemców: seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej wydania, data ważności,
Przekrój terytorialny: 
województwo, powiat, gmina
Liczba jednostek prowadzących: 
1
Dysponent
Nazwa: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres: 
Wydział Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa
Telefon: 
022 602 88 00
E-mail: 
kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
Format przechowywanych danych: 
.xml
Częstotliwość aktualizacji: 
na bieżąco
Dostępność: 
bezpłatny
Szczegółowy opis rejestru: 

Dodaj nową odpowiedź

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Proszę o przepisanie kodu z obrazka w celach weryfikacyjnych.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
do góry ^