"Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" zaopiniowane pozytywnie przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas którego były omawiane "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".

Konferencja podsumowująca projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 6 lat prac w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Było to ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu, podsumowujące jego efekty.

Prezentacja wyników prac projektowych podczas konferencji Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 16 października 2014 r. podczas konferencji "Rola edukacji w procesach odnowy wsi w Poslce" został zaprezentowany referat Kierownika Projektu, prof. dr hab. Zbigniewa Strzeleckiego pt. "Potrzeby i aspiracje oraz plany edukacyjne młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego". Materiał został opracowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które w postaci raportu pt. "BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży" ukazały się w nr 10/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA. 

Warsztaty Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Rzeszowie

W dniach 24-26 września 2014 r. członkowie zespołu realizującego projekt Trendy rozwojowe Mazowsza uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Rzeszowie.

Warsztaty „Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”

W dniu 10 września 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty pn. „Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”, połączone z Open Days Local Event – czyli wydarzeniem regionalnym w ramach 12 Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, organizowanego corocznie przez Komitet Regionów UE.

Warsztaty międzynarodowe "Jak dorównać lepszym?"

W dniach 9 – 10 lipca 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty międzynarodowe pn. „Jak dorównać lepszym?” organizowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

Spotkanie poświęcone było możliwościom wzajemnego porównywania się oraz przykładom dobrych i złych praktyk we współpracy z decydentami. Podstawą do dyskusji było zrealizowane w ramach projektu badanie porównawcze województwa mazowieckiego z innymi regionami w Europie.

Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

Celem opracowania jest przedstawienie Samorządowi Województwa Mazowieckiego propozycji działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

Na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz społeczno-gospodarczo-przestrzennych zrealizowanych w ramach projektu opracowano dokument pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”.

Celem opracowania jest prezentacja trendów rozwojowych Mazowsza:  przedstawienie problemów i dylematów związanych z rozwojem regionu, wyzwań, jakie stoją przed województwem i wyborów strategicznych, z jakimi muszą się zmierzyć jego władze.

Monitorowanie Rozwoju Mazowsza

>>>Monitorowanie rozwoju Mazowsza - przejdź do narzędzia<<<

 

Co to jest MRM?

"Monitorowanie Rozwoju Mazowsza - narzędzie internetowe" (MRM) jest wspólną inicjatywą członków projektu, pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzrwa Mazowieckiego oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Narzędzie pozwala na prezentację danych statystycznych o województwie mazowieckim w ujęciu przestrzennym, w długich szeregach czasowych i w podziale na podregiony, powiaty i gminy.