Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu

W dniu 7 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się ostatnie, XXIV posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza, wykonawca zamówienia na modele podróży w wojewódzywie mazowieckim, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.

W pierwszej części spotkania członkowie Rady Naukowej zapoznali się z wynikami badania dotyczącego wykonania modeli podróży w województwie mazowieckim. Modele zostały przygotowane na podstawie badań ruchu i przewozów transportowych w województwie mazowieckim, które były realizowane w ramach projektu pod koniec 2014 r. Efekty tych prac będą wykorzystywane do realizacji polityki transportowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym do aktualizacji i wdrażania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa mazowieckiego.

W drugiej części posiedzenia Marszałek Adam Struzik złożył na ręcę członków Rady Naukowej podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz projektu i wkład merytoryczny do zrealizowanych badań. Podkreślał przy tym, że projekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” stanowi istotny wkład do planowania i programowania rozwoju regionu. Wyniki badań zrealizowanych w jego ramach wykorzystano podczas opracowania strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego czy mazowieckiego RPO. Marszałek podsumowując znaczenie projektu podkreślił także ważność wsparcia informacyjnego dla władz samorządowych, jakim był projekt Trendy rozwojowe Mazowsza oraz potrzebę kontytnuowania tego typu projektu w województwie mazowieckim.

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu
Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu
Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu
do góry ^