Wydarzenia

"Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" zaopiniowane pozytywnie przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

Skrót: 

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas którego były omawiane "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas którego były omawiane "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego". Obradom przewodniczył prof. dr hab. Bogdan Ney.

Konferencja podsumowująca projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

Skrót: 

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 6 lat prac w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Było to ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu, podsumowujące jego efekty.

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 6 lat prac w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Było to ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu, podsumowujące jego efekty.

Prezentacja wyników prac projektowych podczas konferencji Uniwersytetu Łódzkiego

Skrót: 

W dniu 16 października 2014 r. podczas konferencji "Rola edukacji w procesach odnowy wsi w Poslce" został zaprezentowany referat Kierownika Projektu, prof. dr hab. Zbigniewa Strzeleckiego pt. "Potrzeby i aspiracje oraz plany edukacyjne młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego". Materiał został opracowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które w postaci raportu pt. "BAROMETR MAZOWSZA. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży" ukazały się w nr 10/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA. 

W dniu 16 października 2014 r. podczas konferencji "Rola edukacji w procesach odnowy wsi w Poslce" został zaprezentowany referat Kierownika Projektu, prof. dr hab. Zbigniewa Strzeleckiego pt. "Potrzeby i aspiracje oraz plany edukacyjne młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego".

Warsztaty Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Rzeszowie

Skrót: 

W dniach 24-26 września 2014 r. członkowie zespołu realizującego projekt Trendy rozwojowe Mazowsza uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Rzeszowie.

W dniach 24-26 września 2014 r. członkowie zespołu realizującego projekt Trendy rozwojowe Mazowsza uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Rzeszowie.

Warsztaty „Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”

Skrót: 

W dniu 10 września 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty pn. „Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”, połączone z Open Days Local Event – czyli wydarzeniem regionalnym w ramach 12 Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, organizowanego corocznie przez Komitet Regionów UE.

W dniu 10 września 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty pn. „Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”, połączone z Open Days Local Event – czyli wydarzeniem regionalnym w ramach 12 Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, organizowanego corocznie przez Komitet Regionów UE.

Warsztaty międzynarodowe "Jak dorównać lepszym?"

Skrót: 

W dniach 9 – 10 lipca 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty międzynarodowe pn. „Jak dorównać lepszym?” organizowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

Spotkanie poświęcone było możliwościom wzajemnego porównywania się oraz przykładom dobrych i złych praktyk we współpracy z decydentami. Podstawą do dyskusji było zrealizowane w ramach projektu badanie porównawcze województwa mazowieckiego z innymi regionami w Europie.

W dniach 9 – 10 lipca 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty międzynarodowe pn. „Jak dorównać lepszym?” organizowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

Warsztaty "W poszukiwaniu..."

Skrót: 

W dniach 24-26 czerwca 2014 r. w Dębe odbyły się warsztaty „W poszukiwaniu …”, zorganizowane w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Były one poświęcone współpracy instytucji w zakresie monitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Warsztaty Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych jak co roku zostały zorganizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Tym razem w warsztatach wzięli także udział goście specjalni - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych.

 

W dniach 24-26 czerwca 2014 r. w Dębe odbyły się warsztaty „W poszukiwaniu …”, zorganizowane w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Były one poświęcone współpracy instytucji w zakresie monitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Wizyta studentów z programu Erasmus

Skrót: 

W dniu 16 stycznia 2014 r. w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie gościli studenci z wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus.

W dniu 16 stycznia 2014 r. w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie gościli studenci z wymiany zagranicznej, studiujący na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Erasmus.

Relacja z konferencji "Jak doradzać zarządzającym rozwojem?"

Skrót: 

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Centrum Konferencyjno – Hotelowym „Fort Piontek” w Warszawie odbyła się konferencja "Jak doradzać zarządzającym rozwojem?" organizowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Jak doradzać zarządzającym rozwojem?" organizowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

do góry ^