info-Lokalizator - wyszukiwanie publikacji i źródeł statystycznych

Szanowni Państwo!

Jednym z elementów projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" jest identyfikacja dostępności danych o Mazowszu. W ramach działania wykonano dwie kwerendy: bibliograficzną i statystyczną, w celu określenia istniejącego stanu wiedzy o Mazowszu, zgromadzonej w postaci publikacji i informacji statystycznych.

Wyszukiwarka publikacji o Mazowszu obejmuje opracowania o tematyce związanej z prognozowaniem zmian, przewidywaniem i modelowaniem rozwoju regionalnego, publikacje przekrojowe i problemowe.

Wyszukiwarka źródeł danych statystycznych o Mazowszu określa dostępność informacji statystycznych w różnych bazach danych. Pozwala na określenie zakresu zbiorów danych regionalnych oraz miejsca ich przechowywania.

info-Lokalizator - wyszukiwarki bibliograficzna i statystyczna są wstępem do dalszych prac badawczych, jako informacja pozwalająca na uniknięcie powtarzania badań przeprowadzonych już wcześniej oraz źródło danych dla badań prowadzonych w ramach projektu.

 

Wyszukiwarki są dostępne do Państwa dyspozycji pod poniższymi odnośnikami.

 

Wyszukiwanie źródeł informacji statystycznych o województwie mazowieckim

 

Wyszukiwanie publikacji o województwie mazowieckim

do góry ^