Informacje o wykonawcach

 

Badanie naukowe z zakresu „Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego” realizuje Grupa OSB s.c. Instytut Badań i Analiz


 

Badanie naukowe z zakresu „Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim” realizuje Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN


Badanie ankietowe metodą PAPI dotyczące kształtowania kapitału ludzkiego poprzez edukację zrealizowało Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

 


 

Badania naukowe z zakresu „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju” realizuje Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk


 

 

Badania naukowe z zakresu „Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania” realizuje konsorcjum firm: Ecorys Polska Sp. z o.o., Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego


Badania naukowe z zakresu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” realizuje Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

 


 

Badania naukowe z zakresu „Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza” realizuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wraz z Pectore-Eco Sp. z o.o


Badania naukowe z zakresu „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza” realizuje Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

 

do góry ^