Informacje o wynikach przetargów

Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 13/2014,14/2014 i 15/2014 serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 23 pażdziernika 2014 r.


Organizacja konferencji zamykającej projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 29 sierpnia 2014 r.


Wykonanie portalu informacyjno-analitycznego wraz z aplikacją do przetwarzania i prezentacji danych o województwie mazowieckim w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 8 lipca 2014 r.


Wykonanie badań ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim

data ogłoszenia: 2 lipca 2014 r.


Usługa organizacji warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza część III amówienia

data ogłoszenia: 25 kwietnia 2014 r.


Usługa organizacji warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza część II zamówienia

data ogłoszenia: 25 kwietnia 2014 r.


Usługa organizacji warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza część I zamówienia

data ogłoszenia: 25 kwietnia 2014 r.


Dostawa materiałów reklamowych projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 17 kwietnia 2014 r.


Usługa obsługi prawnej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 22 stycznia 2014 r.


Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza pod tytułem Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II

data ogłoszenia: 16 stycznia 2014 r.


Usługa organizacji warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 6 grudnia 2013 r.


Usługa organizacji konferencji w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 25 listopada 2013 r.


Usługa wydruku i dostawy książki Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

data ogłoszenia: 18 listopada 2013 r.


Dostawa materiałów reklamowych projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 14 listopada 2013 r.


Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 10/2013, 11/2013 i 12/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data ogłoszenia: 25 października 2013 r.


Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza pod tytułem - Wstępne rekomendacje dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

data ogłoszenia: 20 września 2013 r.


Wykonanie badania uwarunkowań rozwoju kapitału społecznego metodą IDI i FGI, analizy desk research oraz studium przypadku w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 20 czerwca 2013 r.


Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 9/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

data ogłoszenia: 29 marca 2013 r.


Wykonanie badania ankietowego metodą IDI w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 31 października 2012 r.


Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza pod tytułem Wzorzec rozwoju Mazowsza

data ogłoszenia: 17 października 2012 r.


Usługa wydruku i dostawy periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne - nr 10/2012

data ogłoszenia: 3 września 2012 r.


Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 3/2012, 4/2012 i 5/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data ogłoszenia: 2 sierpnia 2012 r.


Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 2/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669 pt. TRENDY ZMIAN W POZIOMIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

data ogłoszenia: 21 czerwca 2012 r.


Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 1/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669 pt. ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄDY NA MAZOWSZU

data ogłoszenia: 30 marca 2012 r.


Usługa wydruku i dostawy książki pt: ATLAS. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza

data ogłoszenia: 30 marca 2012 r.


Postepowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego" w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data ogłoszenia: 16 grudnia 2011 r.


Postepowanie przetargowe na usługę wykonania badania ankietowego metodą PAPI

data ogłoszenia: 10 listopada 2011 r.


Postepowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim”

data ogłoszenia: 30 września 2011 r.


Postepowanie przetargowe na wykonanie badania ankietowego metodą CATI w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"

data ogłoszenia: 5 listopada 2010 r.


Postepowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju”

data ogłoszenia: 3 listopada 2010 r.


Postepowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania”

data ogłoszenia: 2 września 2010 r.


Postepowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza”

data ogłoszenia: 16 lipca 2010 r.


Postepowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza

data ogłoszenia: 16 lipca 2010 r.


Postępowanie przetargowe na badania naukowe w zakresie „Społeczno–demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”

data ogłoszenia: 2 lipca 2010 r.

ZałącznikWielkość
application12014-10-230002_3.pdf1.77 MB
do góry ^