Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

Celem opracowania jest przedstawienie Samorządowi Województwa Mazowieckiego propozycji działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Jest to zbiór uzasadnionych wynikami badań propozycji kierunków działań, koncepcji rozwojowych bądź konkretnych przedsięwzięć, które mogą zostać wykorzystane jako rekomendowana podstawa do podejmowania decyzji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Rekomendacje powstały na podstawie wyników badań zaprojektowanych i realizowanych w gronie ekspertów z wiodących instytucji naukowo‑badawczych Mazowsza, we współpracy ze specjalistami z dziedziny planowania i zarządzania rozwojem w skali regionalnej i lokalnej. Zawierają one wnioski, oceny, doświadczenia i opinie zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Treść dokumentu "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" wraz z informacją o zakończeniu projektu Trendy rozwojowe Mazowsza została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 czerwca 2015 r.

ZałącznikWielkość
Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego1.48 MB
Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego
do góry ^