Ogłoszenia o przetargach

ogłoszenie:

Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”

data zamieszczenia: 29.10.2014


ogłoszenie nr 326974 - 2014

Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 13/2014, 14/2014 i 15/2014 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

data zamieszczenia: 02.10.2014


ogłoszenie nr 285492 - 2014

Wykonanie badania naukowego dotyczącego identyfikacji mechanizmów i procesów powstawania kapitału społecznego

data zamieszczenia: 27.08.2014


ogłoszenie nr 175580 - 2014

Organizacja konferencji zamykającej projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 25.07.2014


ogłoszenie nr 175580 - 2014

Wykonanie portalu informacyjno - analitycznego wraz z aplikacją do przetwarzania i prezentacji danych o województwie mazowieckim

data zamieszczenia: 23.05.2014


ogłoszenie nr 2014/S 069-118932

Wykonanie badań ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim

data zamieszczenia: 03.04.2014


ogłoszenie nr 113620 - 2014

Organizacja warsztatów ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 03.04.2014


ogłoszenie nr 106978 - 2014

Dostawa materiałów reklamowych projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 28.03.2014


ogłoszenie nr 506268 - 2013

Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza pod tytułem Wzorzec rozwoju Mazowsza - etap II

data zamieszczenia: 06.12.2013


ogłoszenie nr 485058 - 2013

Usługa organizacji od strony technicznej warsztatów pn. Konsultacja rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego opracowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 26.11.2013


ogłoszenie nr 455434 - 2013

Usługa organizacji konferencji w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 07.11.2013


ogłoszenie nr 441308 - 2013

Dostawa materiałów reklamowych projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"

data zamieszczenia: 29.10.2013


ogłoszenie nr 436470 - 2013

Usługa wydruku i dostawy książki Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

data zamieszczenia: 25.10.2013


ogłoszenie nr 430844 - 2013

Obsługa prawna projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 22.10.2013


ogłoszenie:

Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"

data zamieszczenia: 10.10.2013


ogłoszenie nr 408980 - 2013

Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 10/2013, 11/2013 i 12/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data zamieszczenia: 08.10.2013


ogłoszenie nr 347658 - 2013

Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza pod tytułem - Wstępne rekomendacje dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

data zamieszczenia: 28.08.2013


ogłoszenie nr 190482 - 2013

Wykonanie badania uwarunkowań rozwoju kapitału społecznego metodą IDI i FGI, analizy desk research oraz studium przypadku w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 15.05.2013


ogłoszenie nr 105808 - 2013

Wykonanie badania metodą IDI w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 15.03.2013


ogłoszenie nr 105822 - 2013

Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 1/2012 - 6/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data zamieszczenia: 15.03.2013


ogłoszenie nr 96822 - 2013

Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 9/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data zamieszczenia: 11.03.2013


ogłoszenie nr 413816 - 2012

Wykonanie badania ankietowego metodą CATI w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza - Barometr Mazowsza 3

data zamieszczenia: 23.10.2012


ogłoszenie nr 389630 - 2012

Wykonanie badania ankietowego metodą IDI w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 09.10.2012


ogłosznie nr 378370 - 2012

Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 6/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data zamieszczenia: 03.10.2012


ogłoszenie nr 372066 - 2012

Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza pod tytułem Wzorzec rozwoju Mazowsza

data zamieszczenia: 28.09.2012


Zapytanie ofertowe na wykonanie aplikacji w formie interaktywnej mapy gmin województwa mazowieckiego

data zamieszczenia: 26.09.2012


ogłoszenie nr 177677 - 2012

Usługa wydruku i dostawy periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne - nr 10/2012

data zamieszczenia: 16.08.2012


ogłoszenie nr 265710 - 2012

Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 3/2012, 4/2012 i 5/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

data zamieszczenia: 23.07.2012


Zapytanie ofertowe na wykonanie layout'u i CMS dla strony internetowej mrm.wrotamazowsza.pl

data zamieszczenia: 18.07.2012


ogłoszenie nr 180216 - 2012

Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 2/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669 pt. TRENDY ZMIAN W POZIOMIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 1999-2008 (na tle kraju i Unii Europejskiej)

data zamieszczenia: 30.05.2012


ogłoszenie nr 82802 - 2012

Usługa wydruku i dostawy książki pt: ATLAS. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza

data zamieszczenia: 16.03.2012


ogłoszenie nr 82808 - 2012

Usługa wydruku i dostawy zeszytu nr 1/2012 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669 pt. ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ SAMORZĄDY NA MAZOWSZU. Raport z wyników ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego

data zamieszczenia: 16.03.2012


ogłoszenie nr 384530 - 2011

Postępowanie przetargowe na wykonanie badania naukowego pod tytułem "Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego" w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

data zamieszczenia: 17.11.2011


ogłoszenie nr 343364 - 2011

 Postepowanie przetargowe na usługę wykonania badania ankietowego metodą PAPI

data zamieszczenia: 19.10.2011


ogłoszenie nr 191934 -2011

Postepowanie przetargowe na usługę wykonania badań naukowych w ramach Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza z zakresu "Modelowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim"

data zamieszczenia: 08.07.2011


ogłoszenie nr 79950   - 2011

Postępowanie przetargowe na usługę wykonania badań naukowych w ramach Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza z zakresu "Modelowanie społeczno - gospodarczego rozwoju Mazowsza z zastosowaniem modeli niekonwencjonalnych"


ogłoszenie nr 79950   - 2011

Postępowanie przetargowe na usługę wykonania badań naukowych w ramach Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza z zakresu "Modelowanie społeczno - gospodarczego rozwoju Mazowsza z zastosowaniem modeli konwencjonalnych"


ogłoszenie nr 63147  - 2011

Postępowanie przetargowe na usługę wykonania badań naukowych w ramach Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza z zakresu "Modelowanie społeczno - gospodarczego rozwoju Mazowsza z zastosowaniem modeli niekonwencjonalnych"

data zamieszczenia: 23.02.2011


ogłoszenie nr 63123 - 2011

Postępowanie przetargowe na usługę wykonania badań naukowych w ramach Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza z zakresu "Modelowanie społeczno - gospodarczego rozwoju Mazowsza z zastosowaniem modeli konwencjonalnych"

data zamieszczenia: 23.02.2011


ogłoszenie nr 339408 - 2010

Postępowanie przetargowe na wykonanie badania ankietowego metodą CATI w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"

data zamieszczenia: 20.10.2010


ogłoszenie nr 215284 - 2010

Postępowanie przetargowe na wykonanie badań naukowych w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" z zakresu "Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju"

data zamieszczenia: 19.07.2010


ogłoszenie nr 145832 - 2010

Wykonywanie badań naukowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza z zakresu: "Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza"

data zamieszczenia: 26.05.2010


ogłoszenie nr 140346 - 2010

 Postepowanie przetargowe na badania naukowe w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” w zakresie „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza"

data zamieszczenia: 21.05.2010


ogłoszenie nr 140318 - 2010

 Postepowanie przetargowe na badania naukowe w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” w zakresie „Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania”

data zamieszczenia: 21.05.2010


ogłoszenie nr 84489_2010

 Postepowanie przetargowe na badania naukowe w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” w zakresie „Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza”

data zamieszczenia: 14.04.2010


ogłoszenie nr 85810 - 2010

 Postępowanie przetargowe na badania naukowe w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” w zakresie „Społeczno–demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”

data zamieszczenia: 25.03.2010

do góry ^