Rada Naukowa

Rada Naukowa projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” powołana została do pełnienia następujących funkcji: nadzoru merytorycznego prowadzonych prac badawczych (programowanie wstępne, programowanie „kroczące”), oceny postępu prac na podstawie monitoringu realizacji projektu, oceny propozycji zastosowania wyników studiów prowadzonych w ramach Projektu do rozwiązań systemowych, dotyczących prognozowania, planowania i zarządzania rozwojem Mazowsza.

 

Członkowie Rady Naukowej:

prof. Janusz Witkowski - Przewodniczący Rady Naukowej

prof. Bożena Balcerzak-Paradowska

prof. Wojciech Dominik

prof. Kazimierz Kuciński

prof. Elżbieta Mączyńska

prof. Małgorzata Sulmicka

prof. Tomasz Szapiro

prof. Roman Szul

prof. Barbara Szulczewska

prof. Józef Zegar

do góry ^