Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

Niniejsze opracowanie z założenia jest dokumentem typu „policy paper”. Zadaniem takich dokumentów jest zwrócenie uwagi władz na różne problemy, ich skalę, zagrożenia z nich wynikające oraz możliwości przeciwdziałania.

Celem opracowania jest przedstawienie Samorządowi Województwa Mazowieckiego propozycji działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Jest to zbiór uzasadnionych wynikami badań propozycji kierunków działań, koncepcji rozwojowych bądź konkretnych przedsięwzięć, które mogą zostać wykorzystane jako rekomendowana podstawa do podejmowania decyzji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Rekomendacje powstały na podstawie wyników badań zaprojektowanych i realizowanych w gronie ekspertów z wiodących instytucji naukowo‑badawczych Mazowsza, we współpracy ze specjalistami z dziedziny planowania i zarządzania rozwojem w skali regionalnej i lokalnej. Zawierają one wnioski, oceny, doświadczenia i opinie zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Prezentowane w niniejszym materiale rekomendacje dotyczą zagadnień kluczowych z punktu widzenia przyszłego rozwoju województwa, które mają bezpośredni związek z realizacją celów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020. Należy podkreślić, że w dokumencie nie wskazano działań priorytetowych, nie określono też szczegółowych sposobów realizacji rekomendacji. Nie jest on bowiem umocowany prawnie i nie ma mocy sprawczej, zaś decyzje związane z wdrożeniem proponowanych działań będą zależne od woli Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Rekomendowane działania są ze sobą w różny sposób powiązane. Podejmowane decyzje powinny zatem uwzględniać dążenie do uzyskania efektu synergii, a także zastosowanie form działalności prowadzących do osiągania zamierzonych efektów przy minimalizowaniu kosztów. W czasie, gdy innowacyjność i kreatywność są w cenie, trzeba też decydować się na eksperymenty i działania nieszablonowe, wychodzące poza rutynę administrowania.

Galeria
Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego
ZałącznikWielkość
Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego1.48 MB
do góry ^