Wyniki badań

Niniejsze opracowanie z założenia jest dokumentem typu „policy paper”. Zadaniem takich dokumentów jest zwrócenie uwagi władz na różne problemy, ich skalę, zagrożenia z nich wynikające oraz możliwości przeciwdziałania.

Na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz społeczno-gospodarczo-przestrzennych zrealizowanych w ramach projektu opracowano dokument pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”.

do góry ^