demografia i migracja w województwie mazowieckim

Demografia i Migracja w Województwie Mazowieckim w 2024 Roku

Województwo mazowieckie, serce Polski, charakteryzuje się dynamicznymi zmianami demograficznymi i migracyjnymi. Analiza danych statystycznych na rok 2024 rzuca światło na kluczowe aspekty dotyczące populacji, małżeństw, rozwodów, przyrostu naturalnego oraz migracji.

Populacja

Według danych z 31 grudnia 2022 roku, województwo mazowieckie miało 5 510 612 mieszkańców. Struktura płci wykazywała, że kobiety stanowiły 52,1% populacji, a mężczyźni 47,9%. Średni wiek mieszkańców, wynoszący 41,6 lat, był porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozy na rok 2050 przewidują, że liczba mieszkańców mazowieckiego spadnie do 5 318 714 osób.

Małżeństwa i Rozwody

Rok 2022 przyniósł 23 475 nowych małżeństw w regionie, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów na 1000 mieszkańców, co świadczy o stabilności życia rodzinnego, ale również o występujących wyzwaniach w relacjach partnerskich.

Przyrost Naturalny

Województwo mazowieckie odnotowało w 2022 roku ujemny przyrost naturalny na poziomie -12 372, co odpowiada -2,24 na 1000 mieszkańców. W ciągu tego roku urodziło się 50 249 dzieci. Negatywny przyrost naturalny podkreśla konieczność zwrócenia uwagi na politykę demograficzną i wsparcie młodych rodzin.

Migracje

Dane migracyjne z 2022 roku wskazują na 66 322 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 56 954 wymeldowania, co daje saldo migracji wewnętrznych na poziomie 9 368. Saldo migracji zagranicznych wyniosło 1 906. Te liczby ukazują Mazowsze jako aktywny region migracyjny, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Wykres Przyrostu Naturalnego

Poniższy wykres przedstawia przyrost naturalny w latach 2020-2024 na Mazowszu. Dane na wykresie są przykładowe i służą do zobrazowania trendów demograficznych w regionie. W każdym z tych lat odnotowano ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. Należy pamiętać, że prezentowane dane są ilustracyjne, a rzeczywiste liczby mogą się różnić.

Output image

Oto wykres przedstawiający przyrost naturalny w województwie mazowieckim w latach 2020-2024. Wykres oparty jest na przykładowych danych dotyczących liczby urodzeń i zgonów w tych latach. Jak widać, w każdym z tych lat przyrost naturalny był ujemny, co oznacza, że liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń.

Wykres ten jest przydatny do zobrazowania trendów demograficznych w regionie, choć należy pamiętać, że liczby urodzeń i zgonów są tutaj przykładowe i służą jedynie jako ilustracja. Rzeczywiste dane mogą się różnić.

Podsumowanie

Analiza demograficzna i migracyjna województwa mazowieckiego wskazuje na istotne wyzwania, z jakimi region będzie się mierzyć w nadchodzących latach. Ujemny przyrost naturalny, dynamika migracji oraz zmiany w strukturze społecznej wymagają przemyślanej polityki społeczno-gospodarczej, aby zapewnić trwały rozwój regionu.

Może Cię zainteresować

Więcej od nas