Wyszukiwanie źródeł

Wyszukiwarka umożliwia określenie dostępności informacji statystycznych w różnych bazach danych, zakresu zbiorów danych regionalnych oraz miejsca ich przechowywania.

W celu wyszukania źródeł informacji statystycznej na zadany temat istnieją dwie możliwości:

1. wybranie z listy bloków tematycznych odpowiedniej tematyki, w zakresie której mogą znajdować się szukane dane statystyczne. Pojawi się lista wszystkich baz, które przyporządkowano do danego bloku tematycznego. Po wybraniu jednej z pozycji pojawią się informacje na temat:

-  nazwy bazy danych,
-  dopasowania bazy do bloków tematycznych, według listy bloków do wyboru w pierwszym kroku wyszukiwania
-  hasłowego zakresu tematycznego bazy,
-  przekrojów terytorialnych danych statystycznych,
-  dysponenta danych oraz ich dostępności,
-  formatu przechowywania danych,
-  częstości ich aktualizacji,
-  szczegółowego zakresu tematycznego bazy danych.

2. wpisanie słowa kluczowego w pole wyszukiwarki i wciśnięcie przycisku „szukaj”. System wyszuka odpowiedzi, tj. zasoby informacji statystycznej pasujące do zadanego słowa kluczowego.  Po wybraniu jednej z pozycji pojawią się informacje wyszczególnione powyżej. W przypadku komunikatu „There are no results to display” należy inaczej sformułować słowo kluczowe.

 

Rozwinięcia skrótów zawartych w szczegółowych opisach rejestrów

 

 

Wyszukiwarka źródeł

Źródła danych z podziałem na bloki tematyczne

do góry ^