Zespół Zarządzający

Główne zadania Zespołu to podejmowanie kluczowych decyzji, dotyczących realizacji projektu w wymiarze merytorycznym i finansowym oraz monitorowanie i kontrola postępów prac. 

Zespół tworzą:

prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – kierownik projektu

dr Mirosław Grochowski – sekretarz naukowy projektu

Małgorzata Stacherska – główna księgowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry ^