Zespół Projektowy

Projekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest zarządzany i koordynowany przez pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Struktura organizacyjna projektu jest trójstopniowa. Na najwyższym poziomie są trzy instytucje nadzorujące i kontrolujące (Zarząd Województwa Mazowieckiego, Zespół Zarządzający oraz Rada Naukowa). Drugi poziom to Zespół Koordynujący wszystkie działania związane z realizacją projektu. Na trzecim poziomie są instytucje wykonujące badania i zlecenia Zespołu Koordynującego.

 

do góry ^