Zapraszamy do korzystania z portalu mot-mbpr.pl

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z zasobów portalu mot-mbpr.pl, który służy do prezentacji danych zgromadzonych w trakcie realizacji projektu. Portal umożliwia m.in. wizualizację danych za pomocą interaktywnych kartogramów, tabel i map. 

Zapraszamy!

"Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację o zakończeniu projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" wraz z treścią dokumentu "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".

Ukazały się kolejne numery serii wydawniczej "TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA"

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi numerami serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA: numerem 17 pt. „BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych na Mazowszu", numerem 18 pt. "Analiza rekomendacji rozwoju społeczno-gospodarczego dla Mazowsza i Warszawy zawartych w bazie badań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2007-2013" oraz numerem 19 pt. „MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ. Powiązania funkcjonalne bipolarnego obszaru metropolitalnego Łodzi i Warszawy”.

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej projektu

W dniu 7 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się ostatnie, XXIV posiedzenie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej, członkowie zespołu projektowego Trendy rozwojowe Mazowsza, wykonawca zamówienia na modele podróży w wojewódzywie mazowieckim, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.

"Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" zaopiniowane pozytywnie przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas którego były omawiane "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".

Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

Celem opracowania jest przedstawienie Samorządowi Województwa Mazowieckiego propozycji działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

Na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz społeczno-gospodarczo-przestrzennych zrealizowanych w ramach projektu opracowano dokument pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”.

Celem opracowania jest prezentacja trendów rozwojowych Mazowsza:  przedstawienie problemów i dylematów związanych z rozwojem regionu, wyzwań, jakie stoją przed województwem i wyborów strategicznych, z jakimi muszą się zmierzyć jego władze.

Monitorowanie Rozwoju Mazowsza

>>>Monitorowanie rozwoju Mazowsza - przejdź do narzędzia<<<

 

Co to jest MRM?

"Monitorowanie Rozwoju Mazowsza - narzędzie internetowe" (MRM) jest wspólną inicjatywą członków projektu, pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzrwa Mazowieckiego oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Narzędzie pozwala na prezentację danych statystycznych o województwie mazowieckim w ujęciu przestrzennym, w długich szeregach czasowych i w podziale na podregiony, powiaty i gminy.